224-1141

פנס ימי גדול של אניה, תוצ' יפן בין מלחמות העולם

Large navigation lamp of a ship, made in Japan, between WW’s


Start Price: $240