224-1142

מכשיר דינמו לביצוע פיצוצים, "בארוד", ישראל, שנות ה50

Dynamo instrument for the execution of explosions, “Barood” Israel, 1950’s


Start Price: $50