224-1147

חנית ציד בופלו, שבט קארן בורמה

Buffalo hunting spear, Karen People, Burma


Start Price: $90