224-1148

פגיון גורקה עם נדן עור

Gurkha dagger with leather sheath


Start Price: $35