224-1149

חנית קרב, משבט הקארן בורמה

Battle spear, Karen People, Burma


Start Price: $90