224-1153

חרב הודית עתיקה, טולוור Talwar

Antique Indian Talwar sabre


Start Price: $120