224-1161

פגיון נפאלי, להב פלדה עם חוד פנימי, ידית קרן, נדן עם חיפוי כסף רקוע

Nepali dagger, steel blade with inverted tip, horn hilt, sheath with hammered silver coating


Start Price: $200