224-1162

חרב "ששקה" קווקזית, Shoshka נדן ידית עם עבודת אינליי וניילו

Caucasian Shashka sabre, sheath hilt inlayed and with niello


Start Price: $90