224-1166

שני כסאות בידרמייר, אחד שבור

Two Biedermeier chairs, one broken


Start Price: $120