224-1170

מע' שולחניות, Honet עבודת bent-wood ארבעה חלקים משתלבים, לחלקם הלוחות פגומים, חתומים

Set of small tables, Honet, "bent-wood" craft, four integrated parts, some of them with damaged table tops, marked


Start Price: $140