224-1185

פמוט ארבעה קנים עשוי פיוטר אר-דקו, עם תבליט אריה במרכז, תוצ WMF, חתום (פגמים)

Four armed pewter candlestick, Art Deco, with lion embossment in the center, by WMF, marked (damages)


Start Price: $190