224-1201

ברונזה, עירום, אישה יושבת על כסא, חתום
D.H. Chiparus

Bronze, nude, woman sitting on a chair, signed


Start Price: $120