224-1202

פיגורת שפלטר, אישה עם ילד חתום, גובה ללא בסיס
Auguste Moreau

Spelter figurine, woman with boy, signed


Start Price: $180