224-1209

ציור ע"ג אמייל, סנטאור מעביר נערה את הנהר, חתומה בראשי תיבות

Drawing on enamel, centaur leading a young girl across the river, signed with initials


Start Price: $400