224-1210

פיגורת ברונזה אפריקנית, שד צורת פיל

African bronze figurine, elephant shaped daemon


Start Price: $60