224-1218

שלושה טורמלינים מלוטשים ס"ה 31.4 ct

Three cut Tourmalin stones


Start Price: $500