224-1225

לוט סיכות-תכשיטי אופנה זכוכית ומתכות שונות לא זהב, ס"ה 36 פריטים

Costume pins-jewelry, glass and various metals not gold, total of 36 articles


Start Price: $120