224-1232

סיכת כסף עם שיבוץ אוניקס וקריסטלים צרפת, שנות ה20 של המאה ה-20

Silver pin set with onyx and crystals, France, 1920’s


Start Price: $50