224-1234

מחרוזת קורלים אדומים ואוניקס דרגה AAA הים האדום

String of red corals and onyx, grade AAA Red Sea


Start Price: $60