224-1235

ענק כסף משובץ בקריסטל הרים

Silver necklace set with mountain crystals


Start Price: $200