224-1242

חמש מחרוזות: לפיס, אגטים ירוקים טורקיז עם פנינים, פניני נהר, אמטיסטים ואגטים צבעוניים

Five strings: lapis lazuli, green agates, turquoise with pearls, freshwater pearls, amethysts and colored agates


Start Price: $90