224-1253

שעון כיס, קופסה ומכסה אחד זהב 9K 375 מנגנון מצב עבודה, לאישה

Ladies pocket watch, case and ine lid 9K 375 gold, mechanism in working order


Start Price: $90