224-1256

שעון כיס, הקופסה מכסף 800 אוסטריה, מכסה אחד לא כסף, עם שרשרת כסף אנגלית לשעון, מנגנון טעון ניקוי

Pocket watch, silver 800 case, Austria, one of the lids not silver, with English silver watch chain, mechanism in need of repair


Start Price: $100