224-1257

שעון יד תוצ Curtis, מנגנון אוטומטי נדיר, צבאי, מלחמת העולם השניה, מצב עבודה, לגבר

Man’s wristwatch by Curtis, rare automatic mechanism, military, WWII, in working order


Start Price: $50