224-1259

שעון כיס תוצ Muret, ג'נבה קופסה ומכסה אחד כסף, אחד מתכת, לוח אמייל , מנגנון טעון ניקוי

Pocket watch by Muret, Geneva, case and one lid silver, other lid metal, enamel face, mechanism in need of cleaning


Start Price: $100