224-1261

שעון יד תוצ Eloga, שוויץ קופסה מתכת, מצב עבודה

Wristwatch by Eloga, Switzerland, metal case, in working order


Start Price: $25