224-1262

שעון כיס, קופסה ושני המכסים זהב 14K, מנגנון מצב עבודה

Pocket watch, case and both lids 14K gold, mechanism in working order


Start Price: $120