224-1263

שעון יד תוצ Rado, דגם Voyager עם תאריך ויום, מצב עבודה

Wristwatch by Rado, Voyager model, with day and date, in working order


Start Price: $80