224-1265

שעון כיס, הקופסה כסף 800 שני מכסים, מצב עבודה

Pocket watch, silver 800 case, two lids, in working order


Start Price: $120