224-1270

שעון יד תוצ Fressa שוויץ מנגנון אוטומאטי, עם שילוב מנגנון אלקטרוני, כולל יום ותאריך, כל החלקים מקוריים (חתומים), לגבר

Man’s wristwatch by Frassa, Switzerland, automatic mechanism integrated with electronic mechanism, including day and date, all original parts (marked)


Start Price: $50