224-1271

שעון כיס תוצ J.G. Graves הקופסה מכסף, שפילד, אנגליה, 1882, מנגנון טעון תיקון

Pocket watch by J.G. Graves, silver case, Sheffield, England, 1882, mechanism in need of repair


Start Price: $120