224-1278

עט נובע תוצ Pelikan גרמניה גוף דוגמת שיש ירקרק ושחור, מכסה שחור, מתפס מוזהב (מתנת בנק דיסקונט)

Fountain pen by Pelikan, Germany, body greenish and black marble pattern, gilt clasp, (Discount Bank gift)


Start Price: $25