224-1281

עט נובע Parker, צרפת, גוף ומכסה פלדה עם הזהבה

Fountain pen by Parker, France, gilt steel body and cap


Start Price: $40