224-1285

עט נובע תוצ Cross, אירלנד גוף ומכסה ציפוי ניקל

Fountain pen by Cross Ireland, nickel plated body and cap


Start Price: $40