224-1289

עפרון תוצ Parker, אנגליה גוף ומכסה פלדה

Pencil by Parker UK, steel body and cap


Start Price: $40