224-1292

שני עטים, כ"א משולב עם פנס: א. Troika, כולל כחול, אדום, עפרון ופנס (מתנת הבנק הבינלאומי) ב. עט כחול ופנס

Two pens each integrated with a torch: a. Troika, including blue, red, pencil and torch (International Bank gift), b. blue pen and torch


Start Price: $25