224-1295

שני עטים נובעים תוצ Rotring: דגם 600, ודגם עם גוף ומכסה לאקה כחולה כהה

Two fountain pens by Rotring, model 600 and a model with dark blue enameled body and cap


Start Price: $50