224-1303

קסת דיו מברונזה עם מיכלי דיו מפורצלן, אנגליה

Bronze inkwell, with porcelain inkpots, England


Start Price: $100