224-1313

שתי משקולות נייר, זכוכית עבודת מורנו

Two paper weights, Murano glass work


Start Price: $80