224-1316

פיגורת זכוכית שבדית, תוצ' Orefors

Swedish glass figurine, by Orefors


Start Price: $40