224-1333

מסגרת לתמונה, כסף, עבודת ריקוע וניסור יד אמן

Silver picture frme, pierced, hammered


Start Price: $80