224-1335

פמוט כסף 800, תוצ Strube u Sohn לייפציג, גרמניה, סוף המאה ה19

Silver 800 candlestick, by Srube & Sohn, Leipzig, Germany, late 19th century


Start Price: $120