224-1337

זוג גביעים, כסף 12, המאה ה18

Pair of silver 12 cups, 18th century


Start Price: $140