224-1339

מלקחיים, כסף 13, אוסטריה 1857 (מתוקן)

Silver 13 tongs, Austria, 1857 (repaired)


Start Price: $150