224-1342

כוס כסף וינאית, דוגמת צ'רקה סוף המאה ה19

Viennese silver cup, tcharka style, late 19th century


Start Price: $50