224-1343

קנקן קפה, כסף, עם עבודת חריטה

Engraved silver coffeepot


Start Price: $240