224-1344

זוג גביעי כסף 875 קטנים עם עבודת ניילו,

Pair of small silver 84 cups, with niello work


Start Price: $50