224-1348

מלקחיים כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19

Silver tongs, Austria, late 19th century


Start Price: $50