224-1353

זוג פמוטי כסף וינאים, אוסטריה סוף המאה ה19, בסיס צורת רגלי תרנגולים, עליון צורת עלים,

Pair of Viennese candlesticks, Austria, late 19th century, base in the shape of cocks feet, leaf shaped top


Start Price: $1200