224-1400

שמן על מזוניט, אנשים בשלג

Oil on Masonite, people in the snow


Start Price: $75